ชื่อเรื่อง ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2557
คำนำ

ปรากฎการณ์ธรรมชาติซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ข้อมูลบทเรียน
ผู้จัดทำบทเรียน
จันจิรา วงค์จุมปู
ครูชำนาญการ
ครู

ผู้เข้าชม: 553