ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 01 พ.ค. 2561
คำนำ
ข้อมูลบทเรียน
ผู้จัดทำบทเรียน
พิกุล ราชใจยา
ครู
ครู

ผู้เข้าชม: 36