ชื่อเรื่อง การอ่านหนังสือพิมพฺ์
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2557
คำนำ

1.   บอกลักษณะและโครงสร้างของข่าวพาดหัวได้

2.   ระบุประธานหลักและกริยาสำคัญในวรรคนำข่าวได้

3.   อ่านเนื้อเรื่องของข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วตอบคำถามได้

ข้อมูลบทเรียน
ผู้จัดทำบทเรียน
รุ่งนภา มูลคำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู

ผู้เข้าชม: 559