โรงเรียนดอยงามวิทยาคมร่วมกับบคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู ชมรมศิษย์เก่าฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอยงาม ต.เวียงห้าว และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทำบุญสืบชะตาโรงเรียนและร่วมเป็นเจ้าภาพตานเจดีย์ข้าวเปลือก "เพื่อพัฒนาการศึกษา" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย