ต้อนรับนักเรียนผู้คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นานาชาติในงาน (International Exhibition For Young Inventors: IEYI 2017 ) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น