ข่าวดี...ในเวทีนานาชาติอีก 1 รายการ ...
นักเรียนดอยงามวิทยาคม คว้ารางวัลระดับชาติและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3
The 3rd ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2017) โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นกำลังใจให้ลูกๆ ดอยงามวิทยาคมให้คว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยของเราด้วยน่ะค่ะ