คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำฮ่าง สู่วัดหนองควาย 24 พฤศจิกายน 2558