โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ตำบลดอยงาม ประจำปี 2558 @ วัดหนองหมด